Opplysningen INN Singe-Page Application integration demonstration.

- Using Opplysningen INN SinglePageApplication JavaScript-library.